Lönar det sig verkligen att använda reflex?

Enligt en rapport från 2017 av Trygg Trafik Norge kan risken för olyckor där fotgängare drabbas minskas statistiskt sett med 85% genom användning av reflex. En reflex skyddar fotgängaren bäst i skymning, mörker och dimma, men ökar även tryggheten i dagsljus.

Fäst reflexen på sidan av kroppen för att öka synlighet både fram och bak. Låt reflexen hänga fritt så att den kan reflektera ljus från alla vinklar. Det brukar även rekommenderas att reflexen fästs på 50-90 cm höjd, där den kan optimalt reflektera ljus av motkommande bilar.