Reflex- Livräddare

Även om Centraleuropas vintrar inte är lika mörka som Nordens nätter, rekommenderar flera europeiska förbund som arbetar med fotgängarnas säkerhet användning av reflex, även längre söderut. I Finland och Estland har användning av reflex redan länge krävts av dem som rör sig i mörker och skymning. Polen och Tjeckien har följt i de nordiska fotspåren och börjat starkt uppmuntra till användning av reflex, vilket bevisar hur värdefull reflexen är för fotgängare även söder om Norden.

Då dagarna är mörka och himlen är grå eller då det regnar eller skymmer, är synligheten på gatorna oftast dålig. En person som då rör sig ute syns dåligt till sin omgivning och orsakar en risk i trafiken för inte endast bilister, men även för andra fotgängare.

Få klädesplagg kommer med en fast reflex och en reflexväst kan vara opraktisk och även glömmas lätt. Här kommer den finska uppfinningen- hängreflexen som är lätt att fästa på jackor, mössor etc- in, och erbjuder en utmärkt lösning på problemet. En fritt hängande reflex, som syns till alla håll, är ett utmärkt sätt att öka synligheten i både städer och utanför, även i sämre väder.

 

Heijastimet - pieni hengenpelastaja

 

I Europeiska unionen godkända CE certifierade reflexer reflekterar ljus tillbaka till ljusets ursprung och hjälper på detta sätt bilister att se fotgängare i mörker. En reflex som uppfyller kriterierna för en personlig visuell skyddsutrustning kan synas upp till 600 meter ifrån en bil med helljusen på. Även med halvljus syns den upp till 350 meter ifrån. Detta ger bilisten mer tid att reagera på nödsituationer och se fotgängaren längre ifrån. Reflexer kan då förhindra olyckor och även fungera som livräddare- de kan rädda just ditt eller din närståendes liv.