Registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen


1. Registerförvarare och kontaktuppgifter

Lasessor Oy

Härkähaankuja 14

01730 Vanda

Epost: webshop@lasessor.com
FO-nummer: 0894587-7

2. Register ansvarig kontaktperson

Timy Lassooy

3. Registers namn
Lasessor-nätbutikens kundregister


4. Registers användningssyfte
Registret används för att behandla beställningar, marknadsföring, kundrelationer och annan kommunikation i Lasessor nätbutik.


5. Registers informationsinnehåll
Namn, epost, adress och telefonnummer


6. Informations överlämning
Registers information överlämnas inte till tredje partet.


7. Principer för registersäkerhet
Uppgifterna är sparade i informationssystemet i Lasessor. Informationen i systemet kan endast nås med deras personliga ID:n av personer som utsetts av Lasessor, antingen av Lasessors personal eller informationssystemets administratör eller annan personal som har rättighet till det för sitt arbete. Personalen som behandlar kundregisters information har tystnadsplikt.


8. Korrigering av data
Registerföraren ska radera, korrigera eller komplettera felaktig, onödig eller inaktuell information av eget initiativ eller på begäran av en lämplig person.